VAD ÄR RÄTT NÄRING FÖR HÄSTEN?

Det foderbeslut du tar påverkar dramatiskt din hästs hälsa och livskvalitet. Först och främst är hästar gräsätare. Deras fodersmältningssystem kräver en varierad växtdiet för att skapa och upprätthålla optimal hälsa och prestation. En artrik flora skapar och underhåller mikrobiotan i hästens grovtarm där den största energitillverkningen och immunförsvaret sitter. En korrekt diet för en häst ska baseras på så minimalt med processat foder som möjligt.  Den största - om inte hela - grunden i hästens foderstat, förutom mineraler, är och skall alltid vara en mångfald av gräsarter och andra växter som innehåller rikligt med fibrer, tex blad, grenar, bark och örter.  Grovfoder och bete som innehåller mycket av detta är en god början på en näringsrik och korrekt diet för en häst så underskatta inte vad ett hygieniskt, anpassat vallfoder med många gräsarter kan göra för din häst.  


DEN MODERNA HÄSTENS UTMANING

Den moderna hästen har förutom en ganska artfattig diet också andra utmaningar idag. De flesta hästägare förstår att olika hälso- och beteende problem ofta grundar sig i vad hästarna har upplevt i sitt liv, vad de äter, vilken miljö de lever i och om de utsatts för andra påfrestningar som tex fysiska och mentala trauman, kronisk stress eller kemiska medel. Synliga tecken som överhull, mugg och eksem, sämre päls och diarré eller förändrat beteende som tex ökad känslighet eller nervositet är några av de obalanser som hästägare kan uppleva. Magsår och läckande tarm visar mer subtila tecken och kan leda till andra obalanser tex fång. 

Välbefinnande dvs, livskvalité, ska inte bara vara avsaknad av sjukdom. Många underskattar nog också vikten av att hästens levnadsglädje bidrar till harmoni och hälsa. Nutrition ur ett funktionsmedicinskt perspektiv där vi ser till hela hästen, dess miljö och livsstil gör att vi har större möjlighet att komma åt orsaken till problemet. Det är först då hästen kan återfå sin fulla balans och vitalitet.

Vår kärlek och passion för hästar har efter år av erfarenhet och kunskap lett oss in på att söka ett mer hållbart och varaktigt sätt för att hålla hästarna harmoniska, friska och starka. I vårt arbete med att återställa och vitalisera hästarna till ett hållbart och hälsosamt liv och/eller få dem att nå sin genetiska potential följer vi nu en metod med olika program som ger en så bra helhetsbild det går av vilka obalanser, brister och belastningar hästen har.  

Vårt mest omfattande program är EQUS METODEN. Läs mer om EQUS METODEN här