ELEKTROLYTER

Näringsstöd. De elektrolyter som hästen förlorar med svetten bör ersättas genom fodret. Se vår naturliga blandning Electrolyt Up som innehåller bland annat isoton saltlösning som du kan använda före, under och efter prestation. Equiwinner är en annan typ av elektrolytstöd som kan vara en support när hästen visar andra typer av obalanser ex. ingen eller ojämn svettning. Cell Sens 8 innehåller den kemiska föreningen natriumklorid av natrium och klorid och bidrar bland annat till att understödja vätskebalansen. 

Om du är osäker på vad som passar din häst, boka en kostnadsfri Produktrådgivning eller kostnadsfri Inledande konsultation.

Vid tungt muskelarbete stiger hästens kroppstemperatur, eftersom största delen av den energi som frigörs vid muskelarbete frigörs i form av värme. Hos många hästar stiger kroppstemperaturen även under transport. Hästen blir av med överskottsvärme i huvudsak genom att svettas. Under fysisk ansträngning kan en häst svettas upp till 10–15 liter i timmen. Tillsammans med svetten förlorar hästen salter och mineraler, så kallade elektrolyter som består av natrium, kalium, magnesium, kalcium.

En häst som svettas under ett tungt arbetspass kan på en enda timme förlora upp till 100 g salt ur kroppen. En låg elektrolythalt minskar mängden cirkulerande blod i blodådrorna och sänker hästens prestationsförmåga. Hästen behöver salt för att upprätthålla elektrolytbalansen trots kraftig svettning. Att tillsätta salt i fodret är befogat även när det gäller mindre tungt belastade hästar, eftersom det finns stora individuella skillnader i saltstenens åtgång. Därför bör du ge hästen en rimlig mängd ljummet vatten genast efter träningen.

När hästens vätskebalans och elektrolytnivåer är rubbade kan flera problem uppstå. Dehydrering (Vätskebrist) kan orsakas av överdriven svettning, diarré eller otillräckligt vätskeintag. Hästens lust att dricka avtar eftersom törstkänslan ofta ganska snabbt försvinner efter arbetet ifall vatten inte finns tillgängligt. Symtom inkluderar torr hud, minskad urinproduktion och minskad aptit. Brist på elektrolyter kan leda till muskelkramper, svaghet och snabb uttröttning. Hästar med rubbad vätskebalans kan uppleva minskad uthållighet och snabbare utmattning. Eektrolytobalanser kan påverka tarmfunktionen och öka risken för kolik. Kontakta veterinär om hästen är sjuk.

Friskvårda och förebygg vätske och elektrolytbrist genom att se till att hästen alltid har tillgång till rent och friskt vatten, särskilt under varma dagar och efter fysisk aktivitet, ge hästen en rimlig mängd vatten genast efter träningen.  En balanserad diet som innehåller tillräckligt med mineraler och vätska är avgörande för att upprätthålla hästens hälsa. Vid intensiv träning eller under varma förhållanden kan det vara nödvändigt att ge elektrolyt-tillskott för att ersätta förlorade mineraler. Se efter tecken på vätskebrist: Huden "stannar kvar" efter nyptest. slemhinnor i munnen torra, mörkare gul urin, färre urineringar, matvägran.

Electrolyte Up 1 kg
279 SEK inkl. frakt
Equiwinner, elektrolyter för optimal vätskebalans
1 465 SEK inkl. frakt
Köp 2 för 1428kr/st
Köp 3 för 1423kr/st

Vårt mål är att din häst ska ha möjlighet att själv bibehålla och stärka sin kropp: mentalt, fysiskt och själsligt. För att ge förutsättningar för detta behöver du se till hela hästen, vilka utmaningar den haft genom sin livstid, hur den lever idag och hur väl den fått uppleva att vara en häst. Om du ger elektrolyter som extra stöd vid svettning bidrar du till hästen välmående. De övriga näringsstöd du läst om här kan vara det första steget till att arbeta igenom de eventuella "lager" av obalanser som din häst kan ha upplevt. Om du fortsätter att "jobba igenom" de lager som hästen visar kommer den ha större möjlighet att bibehålla och stärka sin kropp. Att finna och åtgärda den underliggande orsaken till obalanser är en förutsättning för återhämtning. Vi arbetar ur ett funktionsmedicinskt, holistiskt perspektiv med en egen metod. Vill du ha ytterligare information och hjälp kontakta oss för rådgivning eller konsultation. 

Om du upplever att din häst har obalanser som du inte kan hitta förklaring på och du vill lära dig mer kan du se vår kurs "Stärk och Vitalisera hästens mage och tarm". Mag- tarmkanalen har en direktkontakt med hästens nervsystem och många tecken och obalanser som hästen visar kan i grunden ligga i en obalanserad mikrobiota. Vill du ha vår hjälp kan du se våra konsultationer. Läs också mer om hästens metabolism, muskler och nervsystem och stress i våra Artiklar.