Vår passion är hästar. Vi arbetar med att förebygga ohälsa hos häst genom att rena, balansera och stärka hästens insida. Hästarna utsätts, precis som vi människor, för en försurad miljö, stress, virus, bakterier, parasitangrepp mm som leder till att våra hästar inte fungerar optimalt. Att hålla hästens inre pH i balans, stärka immunsystemet och ge rätt näring är en god början till en hållbar häst. Våra hjälpmedel är funktions fodret Primero TOTAL, analyser, funktionsmedel och näringsterapi. Detta bidrar till att skapa friska, starka och harmoniska hästar. Inside out.

Överblick av vårt sortiment