Energi A

Energi är en kritisk beståndsdel i hästens diet och är nödvändig för alla kroppsfunktioner, inklusive rörelse, fodersmältning, tillväxt, reproduktion och underhåll av kroppsvävnader. Energi mäts i megajoule (MJ) och kommer främst från växtfibrer (strukturella kolhydrater) och fetter i hästens foder. Balansen mellan energi och protein är avgörande. Energi används först och främst som bränsle för kroppens processer, medan protein används för att bygga och reparera vävnader. Om hästen får för lite energi, används protein som energikälla, vilket kan leda till muskelkatabolism och andra hälsoproblem. Därför måste energiintaget vara tillräckligt för att proteinet ska kunna utnyttjas effektivt för sina primära funktioner. Energi behovet varierar beroende på hästens storlek, ålder, arbetsnivå och fysiologiska tillstånd (såsom dräktighet eller laktation). En vuxen häst behöver ungefär 80-100 MJ per dag för underhållsbehovet, medan ex. högpresterande sporthästar kan behöva betydligt mer.

Tecken på för lite energi i dieten är viktminskning, minskad prestation, trötthet och slöhet, minskad aptit, dålig tillväxt hos unga hästar. Tecken på energiöverskott är viktökning och fetma, ökad risk för fång och andra metabola sjukdomar, överskottsenergi kan leda till överdriven nervositet och beteendeproblem. Läs gärna mer i våra artiklar.

FRISKVÅRDA genom att balansera sund energi och essentiella proteinkällor i hästens diet för att säkerställa att hästen kan hålla sig frisk, stark och presterar optimalt. Regelbundna hullbedömningar, foderanalyser och anpassningar av dieten efter hästens specifika behov bidrar till att upprätthålla denna balans och förebygga problem som orsakas av både energiunderskott och energiöverskott.

NÄRINGSSTÖD med en uträknad foderstat som utgår från en sund grund kan hela näringsbehovet täckas. Funktionsfodret Flourish Evolve  och artrika Höpellets balanserar vallfodret. Fytomin som närings- och mineralfoder kan användas som ett dagligt tillskott men också som extra boost vid ett ökat behov. Cell Sens 9 bidrar till att understödja ett normalt pH.


Vårt mål är att din häst ska ha möjlighet att själv bibehålla och stärka sin kropp: mentalt, fysiskt och själsligt. För att ge förutsättningar för detta behöver du se till hela hästen, vilka utmaningar den haft genom sin livstid, hur den lever idag och hur väl den fått uppleva att vara en häst. De näringsstöd du läst om här kan vara det första steget till att arbeta igenom de "lager" av obalanser som din häst kan ha upplevt. Om du fortsätter att "jobba igenom" de lager som hästen visar kommer den ha större möjlighet att bibehålla och stärka sin kropp. Att finna och åtgärda den underliggande orsaken till obalanser är en förutsättning för återhämtning. Vi arbetar ur ett funktionsmedicinskt, helhets perspektiv med en egen metod. Vill du ha ytterligare hjälp kontakta oss för rådgivning eller konsultation. 

Du hittar mer information om hästens vitalitet och hur du kan arbeta med friskvård i våra artiklar. Vill du lära dig mer om tecken på ohälsa se vår kurs "Stärk och Vitalisera hästens mage och tarm". Där får du många tips på bland annat hur du kan vitalisera och öka energin naturligt för din häst.