VÅRA KONSULTATIONER - ÖVERBLICK

Här kan du se vilka typer av konsultationer vi ger hästägare.  Vilken av dem du bäst väljer beror på din hästs situation. Om du vill ha råd om vilka näringstillskott du kan sätta in som kurer för tillfälliga obalanser, ex vid foderövergångar, ökad stressbelastning i samband med ex. flytt, eller du har ett specifikt område du vill att vi tittar närmare på, ex om du är osäker på hur mineralvärden i foderstaten påverkar just din häst så välj en Näringsoptimering. Har du obalanser som går längre bak i tiden och som är kroniska eller återkommande och behöver ha en mer långsiktig näringsterapeutisk plan med uppföljning  så väljer du Nutritionsplan. Välkommen att höra av dig om du har frågor.

"En harmonisk, frisk och stark häst visar ett gott humör, energi och arbetsvillighet. En häst som visar till exempel ett stressat, avvikande beteende, hudproblem eller trötthet, kan många gånger vara dränerad på näring eller ha ett överbelastat kroppssystem." Anna L

 Våra tjänster och konsultationer ersätter inte veterinärvård. Är hästen sjuk ska du kontakta veterinär.

GROVFODERANALYS: Analys av vallfoder, hjälpa hästägare att välja och hantera grovfoder, som hösilage eller hö, för att säkerställa att det uppfyller hästens näringsbehov.

FODERSTATSBERÄKNING: Maximera och prioritera bete och vallfoder för en välmående häst. Vi har individuella, näringstäta och välgörande alternativ för komplettering till ditt grovfoder. Utan kostnad-  länk

FODERUTVÄRDERING: Vi granskar och utvärderar befintliga foderstater och ger rekommendationer för att förbättra balansen och kvaliteten på hästens diet med våra produkter. utan kostnad - länk

NÄRINGSANALYS: Vi bedömer behovet av näringstillskott som mineraler, vitaminer, synbiotika eller aminosyror och rekommendera lämpliga tillskott. Vi utgår från hästens status samt ditt upplevda problem/obalans och ger förslag på ett recept på en näringskur för att fylla eventuella näringsbrister. Vi ger också förslag på hur du kan optimera levnadsmiljön. Mejlsvar.
Använder du våra produkter är tjänsten kostnadsfri. Mejlsvar. Kostnad 500 kr

NUTRITIONSPLAN: Vi arbetar tillsammans med dig som hästägare och lägger en plan enligt en funktionsmedicinsk modell. Vi utgår från hästens historia och livsstil,  nuvarande status och upplevda obalanser och lägger en näringsterapeutisk plan. Har hästen kroniska problem kan en plan sträcka sig över 6 månader till 1 år, ibland längre. Kostnad inledande analys och 1:a nutritionsplan (sträcker sig 6-8 veckor). 1395 kr. Använder du våra kurer får du rabatt på produkterna. Läs mer

UPPFÖLJNING: För uppföljning av Nutritionsplan och andra avgiftstjänster inklusive analyser kan du boka Uppföljning på ca ½ timme. Kostnad 495 kr

För alla tjänster vill vi gärna att du delar vår värdegrund och har som målsättning att skapa ett så sunt liv som möjligt för din häst, även om det innebär att du bör förändra näringskällor, levnadsmiljö eller andra faktorer som kan skapa ohälsosam påverkan på din häst.

FUNKTIONSANALYSER 

Hästens kropp utsätts dagligen för mängder av påfrestningar som tex stress, försurad miljö, parasiter, kemikalier, näringsfattigt eller felaktigt foder som kan leda till ohälsa. Genom att förstärka det friska, dvs hålla hästens organsystem i balans, ge artriktigt näring och stärka immunförsvaret ger du hästen de bästa förutsättningar för att hålla sig sund, välmående och kan prestera upp till dess genetiska nivå. Våra analyser har till syfte att på ett ännu djupare plan ta reda på vad som kan orsaka en brist eller belastning i hästens kropp. Beroende på vad du behöver hjälp med kan vi erbjuda olika typer av analyser. Från enstaka analyser om du vill ta reda på något mer specifikt, tex hur mikrobiomet mår, eller om du vill få en fullständig genomgång via konsultation.  Målet med analyser är att du ska få en förståelse för hur vilka faktorer som har påverkat din häst negativt samt hur du kan återbalansera och vitalisera din häst till  dess genetiska potential. 

Läs mer under menyraden