I lager.

Grovfoderanalys. Näringspaket och 14 mineraler

1 600 SEK

Kort beskrivning

Ett enkelt näringsanalyspaket för gräsensilage som omfattar både näringsanalys och de 14 viktigaste mineralerna och spårämnena. En bra grund för att balansera foderstaten med avseende på näring, mineraler och spårämnen. Stapeldiagram för vägledande tolkning av din analys medföljer på alla rapporter tillsammans med en beskrivning av hur du tolkar din analys. Vill du även kunna se nivån av Selen - välj "Näringspaket med fruktan och 14 mineraler inkl. Selen".

Komplett Analyspaket för hö/hösilage som omfattar näringsanalys på de 14 viktigaste mineralerna och spårämnena. Analyspaketet innehåller allt du behöver för att räkna en foderstat för din häst och se till att den får precis de näringsämnen den behöver för optimal hälsa och prestation. Stapeldiagram för vägledande tolkning av din analys medföljer på alla rapporter tillsammans med en beskrivning av hur du tolkar din analys.

Näringspaketet innehåller

  • Häst komplett med socker
  • Makromineraler: Kalcium, Fosfor, Magnesium, Kalium, Natrium, Svavel
  • Mikromineraler/spårämnen: Järn, Mangan, Jod, Kobolt, Koppar, Molybden, Zink, Selen 

Hygienisk analys

Vid misstanke om att ett foderparti kan vara angripet av oönskade mikroorganismer, såsom mögel eller bakterier, bör man låta göra en mikrobiologisk analys innan man börjar utfodra partiet. Hygienisk analys hittar du här


Varför ska du analysera ditt hästfoder?

Hästar är anpassade till att äta gräs och därför är grovfoder (hö, hösilage) det bästa du kan ge din häst. Olika typer av grovfoder kan ha helt olika näringsinnehåll, vilket kan bero på var det är odlat, vilka sorts växter som ingår, vilken tidpunkt man har skördat med mera. Olika hästar kräver också olika mängd näring och med ledning av en analys kan du lätt räkna ut hur mycket grovfoder just din häst behöver äta och om grovfodret behöver kompletteras med något.

Specifikation analys

Analyser i paketet: 

Ca/P kvot
Kalcium (Ca) (A)
Torrsubstans i %
Omv. till g/kg Ts makromineraler
Kobolt (A)
Koppar (Cu) (A)
Omsättbar energi och smälltbart råprotein till häst i Ts
Omsättbar energi och smälltbart råprotein till häst /kg foder
Omsättbar energi till idisslare, Beräknad(IVOS)
Torrsubstans grovfoder (A)
Faktor för omräkning till halt i torrsubstans v2
Jod
Järn (Fe) (A)
Magnesium (Mg) (A)
Mangan (Mn) (A)
Fukt (A)
Molybden (A)
NIR grönmassa/hö inkl. ME NO (A) (§)
Fosfor (P) (A)
Kalium (K) (A)
Provberedning mineralanalys (A)
Provberedning spårelement (A)
Provberedning grovfoder/foder
Selen (A)
Natrium (Na) (A)
Svavel (A)
Zink (Zn) (A)


Hur går det till?

När du köpt analysen får du en Orderbekräftelse direkt i mailen. När vi registrerat beställningen, ofta samma dag, mailar vi den Följesedel som du ska bifoga provet. Behåll en kopia till dig. 

Analysen görs på exakt det prov på grovfodret som du skickar in. Därför är det viktigt att du tar ut ett så representativt prov som möjligt som ger en rättvis beskrivning av det parti foder som du ska ge din häst

Ladda ner PDF för beskrivning hur du tar provet 

Information från Hästsverige: Här kan du läsa mer om hur du ska ta ut ditt prov