Företaget Eqvital AB grundades 2011 av entreprenören och ridläraren Anna Lidén med syfte att erbjuda funktionellt foder, mineraler och andra närings produkter, kunskap och utbildning som ett bidrag till att skapa harmoniska, friska och starka hållbara hästar. Fokus har legat på att hjälpa hästägare med närings- och näringsmedicinsk rådgivning. Under åren har analysmetoder och produktsortiment utvecklats och idag arbetar vi främst med att göra analyser för att hitta näringsobalanser som kan leda till ohälsa hos hästen. Vi erbjuder också en rad kurer och tillskott för att återställa näringsobalanser. Till vår hjälp har vi ett nätverk med Terapeuter inom olika specialområden.

" Då en framväxande känsla och insikt av att problemen som elever och hästar hade, inte bara kunde tillskrivas en felaktig inlärning/ridning ledde mig vidare att söka fler verktyg för att komma åt problemen. Jag har därför under åren fortlöpande utbildat mig inom hästhälsa, med hästfysioterapi, massage, sadelinprovning, Equibalance, Equine Touch, Holistic behandling  mm. De senaste åren har fokus legat på näring och näringsmedicin då hästen utan ett biologiskt korrekt näringsintag och ett fungerande näringsupptag inte kan leva och prestera upp till dess genetiska potential"

Jag har även under 15 år undervisat i hästkunskap på Uddevalla Gymnasieskola, sista året startade jag och en kollega Lärlingsprogram Häst. Under ett flertal år var jag också engagerad i styrelsen för Göteborgs och Bohusläns Ridsportsförbund och där arbetat med utbildningsfrågor. 

Sedan år 2017 är jag även delägare och CEO tillsammans med Linda Bennis i det gemensamma bolaget Revolution Equine Ltd som producerar TOTAL.  Här fortsätter arbetet med att utveckla företaget och fokuserar på att öka medvetenheten om hästens välbefinnande och näringens betydelse för hästens mentala och fysiska hälsa och prestation.


Mitt mål är att bli Näringsmedicinsk expert på häst och genom det kunna bidra med kunskap till hästägare för att skapa harmoniska, friska och starka hållbara hästar.

av Anna Lidén
Helpscout FACEBOOK SMARTLOOK