I lager.

NÄRINGSOPTIMERING

598 SEK

Vi möter dagligen hästägare som fått foderstater uträknade för sina hästar och ändå upplever att hästarna inte når sin fulla vitalitet. Orsaken är dels att alla hästar är individer med sin egen historia och i en generellt uträknad foderstat kan näringsämnen saknas som inte programmet tagit hänsyn till. En annan orsak är att man inte tagit hänsyn till "hela bilden" av obalanser som hästen visar. Vi arbetar ur ett funktionsmedicinskt perspektiv där näringsterapi är en av de viktigaste delarna som ingår.

När vi gör en Näringsoptimering gör vi en översyn över nuvarande foderstat samt tar vi hänsyn till de faktorer som har påverkat hästen som individ det senaste året. Det kan vara händelser med fysiska och psykiska trauman, medicinering, stresspåverkan mm. Vi tar också hänsyn till pågående obalanser som överhull/fettdepåer/underhull, mugg, hovproblem, hosta, eksem, allergi, diarré mm. Vi kommer att behöva ingående svar från hästägaren hur man upplever sin häst. Hästen ska vara färdigbehandlad av veterinär och får inte visa sjukdomssymtom, då brukar vi hänvisa till veterinär först, sen gör vi gärna en Näringsoptimering utifrån veterinärens diagnos och behandling. för att stötta återhämtning. 

Fördelen med att optimera foderstaten och sätta in en kompletterande och stärkande näringsterapi är att det inte bara ger bränsle och byggstenar till hästen utan det kan även användas som ett effektivt verktyg för att komma tillrätta med underliggande problem. Näringsbrister och näringsbelastningar är vanliga underliggande orsaker till ohälsa hos häst idag. Näring är den pusselbit som oftast saknas för att hästen ska kunna använda sin egen självläkande funktion. Om din häst har haft obalanser under en längre tid som du försökt komma tillrätta med men inte lyckats, välj en Nutritionsplan istället för en mer hållbar lösning. 

I Näringsoptimering kommer du få mailat ett recept med produkter från vår egen shop och ev. från andra företag som vi kan rekommendera. Du får också lite råd angående levnadsmiljö och andra aspekter som kan inverka på just din häst. Du kan boka en telefonkonsultation om du vill få ytterligare råd. Har du frågor om produkter kan du boka en rådgivning utan kostnad.