DEN NATURLIGA HÄSTEN

Hästen är en födosökande, bytes- och flockdjur och den största utmaning dagens moderna hästar möter är vi hästmänniskor. Vi har under tusentals år använt hästen som ett redskap och nöje för egen vinning. Hästen har inget ansvar i att försöka anpassa sig till vår livsstil utan vårt ansvar ligger i att vi ska anpassa oss till deras. Det är så glädjande att se att fler och fler hästar får uppleva att vi börjar möta deras grundläggande behov, bland annat genom sällskap i hagen, lösdrifter och mer frekventa utfodringar. Allt handlar om att öppna upp sitt medvetande och få en insikt i att även de omoderna sätten att hålla och utfodra hästar kan förändras med enkla medel vilket bidrar till ett större välbefinnande hos den art vi älskar så mycketPå något sätt har vi lyckats vända på hästens naturliga livsstil, från att ursprungligen ha vandrat långa sträckor, födosökt och levt i flock, kan de idag stå uppstallade många timmar utan möjlighet till rörelse, får ett begränsat antal utfodringar per dag samt sällan möjlighet att umgås med sin egen art. Vi hästägares ansvar är se till att hästarna får en så stressfri, optimal livsmiljö det går, med utrymme att leva efter sin livsstil och grundläggande behov. 

Anna Lidén, Grundare Eqvital AB


DEN NATURLIGA HÄSTEN
1. ÄTER SOM EN HÄST

Först och främst är hästens naturliga föda växter. Olika gräsarter, blad, bark, örter mm är den avgjort viktigaste, naturligaste och mest ekonomiska näringskällan då hästens hela fodersmältningssystem är uppbyggt på att bryta ner växtfibrer för sitt näringsbehov. Fiberns cellkärna innehåller sockerarter, proteiner, fett, mineraler, vitaminer som bryts ner och tas upp av enzymer i tunntarmen.  Fodersmältningens första del är utvecklad för att bearbeta en liten mängd foder åt gången.  Därför födosöker hästen normalt 16-18 timmar per dag om den har möjlighet för att tillgodose sitt näringsbehov. Cellväggen (växtfibrer) fermenteras av mikrobiomet (tarmfloran) i grovtarmen och producerar ”skonsam” energi och vissa vitaminer.  Idag har många hästen en brist på arter av goda bakterier i sitt mikrobiom, pga grovfodrets artfattiga sammansättning och utarmade hagar. Att öka antalet växtarter "matar" mikroberna vilket direkt påverkar positivt på immunförsvaret och hästens välbefinnande, både mentalt och fysiskt.  

TIPS FÖR ATT HÅLLA DEN NATURLIGA HÄSTEN VÄLMÅENDE 

Om inte fri tillgång fungerar praktiskt så öka antalet utfodringar per dygn, gärna mer än 6 ggr, låt sista och första fodringen ligga med så få timmar som möjligt emellan om de inte har halm.  Låt hästen få beta gräs. Använd andra fiberkällor som halm, grenar, bark mm för de hästar som inte kräver så mycket energi, men som behöver tillfredsställa tuggbehovet. 

Låt hästen få tillräckligt med bete/grovfoder för sitt behov. Räkna ut hur mycket du kan ge efter det individuella näringsbehovet, ofta mer än vad man brukar säga dvs 1,5 kg ts/100 kg häst. Det är smartare att ge mer hö/hösilage än att fylla på med andra spannmålsbaserade foder om grovfodret håller hög kvalité och mångfald gräsarter.

Ge hästen möjlighet att få utforska olika terränger, både för att möta behovet av födosökande och få en mental tillfredställelse. Låt rasthagen leva genom att flytta på utfodringsställen, flytta stolpar upp i skogspartier mm. Andra växter, blad, olika ogräs, sly, grenar och bark ingår i hästens naturliga diet så välkomna det om du har det på dina marker. 

Lycka är att få beta tillsammans 💚  Detta är bara en bråkdel av alla tips och åtgärder som man kan göra för att hålla hästen mer harmonisk, frisk och stark. Läs gärna de övriga delarna, nästa del hittar du nedan.

Anmäl dig till vårt Kunskaps mejl om du vill veta mer om Den naturliga hästen och Holistisk Hästhälsa som fokuserar på att arbeta förebyggande för att öka hästens livskvalité och levnadsglädje.

TACK FÖR DITT INTRESSE!