ÖVERBLICK 

Här listar vi de analyser, rådgivning och nutritionsprogram vi erbjuder för att du ska få en tydligare bild av vad vi kan hjälpa dig med.  Du kan läsa mer om du klickar på bilden. EQUS METODEN ersätter inte veterinärvård utan ska ses som ett komplement för att du ska kunna hjälpa din häst att återfå sin vitalitet och inre kroppsbalans. Är hästen sjuk ska du konsultera veterinär.

VAD SÖKER DU?

DU VILL FÅ HJÄLP MED EN FODERSTAT ELLER GÖRA DEN SJÄLV

GROVFODERANALYS

För att göra en så bra foderstat som möjligt behöver du ha en näringsanalys på ditt hö eller hösilage. Det gäller även dig som vill ha hjälp med uträkning. Beställ analys nedan och vill du göra foderstaten själv kan vi tipsa om hästsverige.se som har ett bra program. Om du inte vet hästens vikt kan du läsa här. 

Grovfoderanalys

HJÄLP MED FODERSTAT

Här kan vi hjälpa dig med att räkna ut hästens foderstat. Tänk på att vi behöver en grovfoderanalys med alla mineraler för att göra ett så bra jobb som möjligt. Vi beräknar endast foderstat där du vill balansera grovfodret med TOTAL Horse Feed eller mineraler.

Foderstat

HULLBEDÖMNING

En av de viktigaste faktorerna för en korrekt foderstat är att förutom fodrets näringsinnehåll också veta vilken vikt hästen har och om den är i överhull eller underhull i dagsläget. Om hästen har hormonella obalanser behöver vi också ta hänsyn till det i vårt arbete med din foderstat.

Hullbedömning

DU VILL VETA hästens status

MINERALANALYS

Mineralanalysen ger dig insikt i om hästen har mineralobalanser eller toxiner i sin kropp, och hur du kan återställa balansen. Läs mer.

Mineralanalys

MIKROBIOMANALYS

En EquiBiome analys ger dig svaret på vilka bakterier som finns i grovtarmen just nu och hur du kan återställa balansen. Läs mer.  

Mikrobiomanalys

TRÄCKANALYS

Analys för att ta reda på parasitförekomst.
Kommer inom kort.


DU VILL HA HJÄLP MED hästen
EQUS metoden

Vi erbjuder en omfattande analys, utvärdering och program för hästar som har kroniska eller mer komplexa hälsotillstånd som blivit slutbehandlade av veterinär men som fortfarande inte helt har återfått sin fulla vitalitet eller funktionalitet. Till vår hjälp har vi också samarbetspartners som bistår med mätmetoder och kunskap. Vi arbetar med en Funktionsmedicinsk modell där näringsterapi är grunden för att komma tillrätta med obalanser och stöttning sker med så naturliga näringsprodukter det går. I kartläggningen ser vi till viss del på hästens genetik, dess kroppssystem och karaktär. Hästägaren bidrar med hästens historia, kroppsuttryck, synliga tecken och de förändrade beteenden som kan studeras. Analyser och andra underlag kan behöva kompletteras. Att återfå vitalitet kan ta tid, och genom att många "lager" ska arbetas igenom bör man som Hästägare vara beredd på att lägga den tid och kraft det tar. Vi erbjuder ett långsiktigt samarbete där Nutritionsprogram ligger som grund och regelbundna uppföljningar leder processen framåt.
Om du vill läsa mer om hur en Funktionsmedicinsk modell fungerar FUNKTIONSMEDICIN FÖR HÄST.
Läs mer VÅRT ARBETSSÄTT och EQUSMETODEN. 
Beställ EQUS METODEN

DU VILL ha en ANALYS AV MILJÖN RUNT HÄSTEN

Mikrobiell analys

Mikrobiell analys av hö/hösilage.

Mikrobiell analys

Jordanalys

Analys av jorden i rasthagar, betesmarker och för odling.

Kommer inom kort.

Jordanalys


Vattenanalys

Kommer inom kort.