Jordanalys med Gödslingsguide

1 650 SEK
(Priset är inklusive frakt)

Tryck på bevaka och skriv in din mail. Då får du en notis så snart vi får in varan på lager :) 

Kort beskrivning

EUROFINS uppdaterar sina system och kan inte ta emot dessa analyser just nu. Gödslingsguiden Om du håller egna eller andras hästar på din mark och misstänker att det finns en obalans i jordens sammansättning kan Gödslingsguiden ge dig vägledning. Om du tex misstänker att markerna är försurade i de mindre beteshagarna kan en analys av jorden ge dig råd hur du kan återställa balansen. Gödslingsguiden ger dig information om du vill veta mer om innehållet av de essentiella näringsämnena, både makro och mikronäringsämnen, jordens förråd, dvs tillgänglighet av näringsämnen, och gödslingsråd som passar din mark.


JORDANALYS 

I samarbete med EUROFINS kan vi erbjuda en analys av din jord. Detta passar dig som håller egna eller andras hästar på en mindre yta på egen mark och misstänker att det finns en obalans i jorden, tex om det växer mycket smörblommor. Om du tar eget vallfoder kan du också få råd om hur du ska sköta och så in jorden för att passa så bra som möjligt efter dina hästars behov. Med analysen följer en omfattande redovisning i "Gödslingsguiden" och och vidare konsultation hjälper gärna Hushållningssällskapet dig med i ditt län.

 

Gödslingsguiden är mycket omfattande och ger dig insikter om:
  • De essentiella näringsämnena; såväl makro- som mikronäringsämnen. 
  • Både växttillgängliga näringsämnen och leveransförmågan (jordens förråd) anges. 
  • Balansen för organiskt material, för att bibehålla nivån av organiskt material. 
  • Gödslingsråd ges för önskad gröda/önskade grödor. Råd finns för över 100 olika grödor. 
  • Råd om jordförbättring kan lämnas för att öka markens avkastningspotential. 
  • Jordens kemiska och fysikaliska bördighet och en jordbiologisk indikator. Gödslingsguiden kan användas för betesmark, majsodling, åkermark, frilandsodling av grönsaker, fruktodling, odling av blomlökar och trädodling; kort sagt all frilandsodling. 
  • Gödslingsguiden rapporterar analysresultaten i kg per ha i det jordlager som provet tagits från.Det organiska materialets kvalitet


Gödslingsguiden ger mer insikter om det organiska materialets (OM) kvalitet. Organiskt material består huvudsakligen av C, N, S och P. De ömsesidiga förhållandena ger information om det organiska materialets ”kvalitet”. Ett ”dynamiskt”OM levererar mycket N och S, ett ”stabilt” OM är bra för strukturen, vattenhållningen och CEC-bindningen. OM-kvaliteten återfinns i analysresultaten på rapportens framsida och som infografik under OM-balans.Din jordtyp

Alla odlingsentreprenörer vet ungefär vilka jordtyper de har på sin mark. Men vilken typ är det mer exakt? Är det ren lerjord, lätt lerjord, sandjord, lerig sandjord, sandig lerjord eller siltjord? Och hur skiljer sig de olika odlingsmarkerna från varandra? Bara mer eller mindre sand, lera eller silt kan innebära stora skillnader i egenskaper och bearbetningsförmåga. Den blå punkten i analysrapportens texturtriangel visar dig i ett ögonkast vilken struktur din odlingsmark har. Även risken för igenslamning och vinderosion anges.
  • Jordtyp  (texturtriangel), både för torvjord (torvrik sand/lerig torv och torv) och för mineraljord (sand-/ler-/lössjord). Möjligheter att förbättra den potentiella jordstrukturen (strukturtriangel). 
  • pF-kurvan med information om maximal bevattning av grödan. 
  • Det organiska materialets kvalitet.Frakt 
Priset är inklusive frakt. Det kan även finnas andra fraktalternativ som du kan välja mot en extra kostnad. Vilka andra alternativ som finns och vad det kostar framgår i kassan.