I lager.

NUTRITIONSPLAN

2 995 SEK

Kort beskrivning

Är du trött på att ha "gjort och provat allt" men hästen har fortfarande problem med sin kropp eller psyke? Har du känslan av att det är något som inte stämmer med din häst och veterinärbesöket har inte visat något fel? Då kan vår Funktionsmedicinska modell EQUS METODEN hjälpa dig att dels få lite mer klarhet och dels få ett friskvårdsprogram med en långsiktig plan som kan hjälpa dig att återställa och vitalisera din häst. Inifrån och ut.


NUTRITIONSPLAN - En djupgående återställning

Är du trött på att ha "gjort allt" utan resultat? Visar din häst obalanser i kropp eller beteende? Har du känslan av att det är något som inte stämmer med din häst men veterinärbesöket har inte visat något fel? Då kan vi genom en funktions- och näringsterapeutisk metod hjälpa dig att få lite mer klarhet i vad den underliggande orsaken kan vara. Genom ett individuellt framtaget nutritions- och friskvårdsprogram som sträcker sig minst 6 månader framåt kan du återställa och vitalisera din häst. Lager för lager och Inifrån och ut.

En harmonisk, frisk och stark häst visar ett gott humör, energi och arbetsvillighet. En häst som visar till exempel ett stressat, avvikande beteende, fodersmältningsproblem, obalanser i hormonsystemet, hudproblem eller trötthet och sämre prestation kan många gånger vara dränerad på näring, ha ett obalanserat eller överbelastat kroppssystem, där tex avgiftning och immunförsvar inte kan arbeta effektivt. Vår konsultation i NUTRITIONSPLAN går igenom faktorer som kan vara en underliggande orsak till att hästen inte har sin fulla vitalitet. Många gånger har situationer i hästens liv skapat "lager" av obalanser genom åren. Att identifiera, prioritera och "läka" dessa lager, ett i taget, är en effektiv metod för att få en sann återställning.

NUTRITIONSPLANEN ersätter inte på något sätt veterinärvård! Är hästens sjuk ska du kontakta veterinär.

Innan vi lägger en Nutritionsplan rekommenderar vi att du tar hästen igenom Let´s Get Started programmet. Många hästar blir genom återställda bara genom detta program. Om du fortfarande upplever obalanser efter det programmet är den individuellt upplagda Nutritionsplanen ett effektivt sätt att ytterligare stärka din häst. 


Steg för steg

Nutritionsplanen ska ses som ett sätt att få utvärderat och åtgärdat alla livsavgörande faktorer i ett förebyggande, friskvårdande arbete och för att öka livskvalitén och levnadsglädjen genom bland annat näringsterapi. Målet är en harmonisk, frisk och stark häst. Programmet erbjuder funktionsanalys, utvärdering och program för hästar som har kroniska eller mer komplexa hälsotillstånd som blivit slutbehandlade av veterinär, men som fortfarande inte helt har återfått sin fulla vitalitet eller funktionalitet. Obalansen ligger ofta i en underliggande orsak och att hitta och åtgärda den är en förutsättning för att återställa hästen.


När du har köpt en Nutritionsplan kommer vi kontakta dig och du kommer påbörja programmet. Du kan läsa om de olika stegen nedan.


Steg 1 FUNKTIONSANALYS

Hästens levnadshistoria och nuvarande livsstil. Ägarens beskrivning av obalanser hos sin häst. I kartläggningen ser vi på hästens genetik(övergripande), dess kroppssystem och karaktär. Hästägaren bidrar med information om hästens historia, vilka fysiska och mentala trauman den upplevt, medicinering, flytt, livsstil mm. Men även kroppsuttryck, synliga tecken och de förändrade beteenden som kan studeras är viktiga pusselbitar.

Steg 2 SAMTAL

Ett uppföljande telefonsamtal där vi kompletterar analysen. Det kan röra sig om hästens ätvanor, sovvanor och hur den är med andra hästar mm.

Steg 3 KOMPLETTERA

Ev. ber vi om kompletterande info, ex provsvar eller att göra andra analyser för en heltäckande bild.

Steg 4 PRIORITERING

Vi prioriterar och identifierar de lager som ska adresseras. Vi ger en förklaring till vilken den underliggande orsaken kan vara på din häst. Vi förklarar också hur obalanser uppstått och hur kroppssystem påverkas om det finns intresse för det. 

Steg 5 NUTRITIONSPLAN

När orsakerna har identifierats formuleras ett individuellt utformat friskvårdsprogram. Det sträcker sig ca 6 månader framåt med tre olika faser. Faserna inkluderar en anpassad näringsrik foderstat, individuellt utformad näringsterapi, örtterapi, växtbaserade tillskott eller andra alternativ samt förslag på förändring i livsmiljö anpassat för din typ av häst. Varje fas sträcker sig 6-8 veckor framåt. Vi håller kontakten för att stämma av hur hästen svarar. Du kan boka en fri 15 minuters konsultation. Du kan också boka en längre konsultation om du har många frågor och vill ha mer ingående förklaringar på din hästs obalanser ur ett näringsmedicinskt perspektiv. 

Steg 6 UPPFÖLJNING

Efter sista fasen gör vi en uppföljning för att stämma av och om hästen ev behöver ha ett ytterligare stöd. Till vår hjälp har vi samarbetspartners som bistår med mätmetoder och kunskap. Analyser och andra underlag kan behöva kompletteras. Hälsa är färskvara och genom detta program har du fått kunskap, råd och verktyg för att på bästa sätt arbeta förebyggande och friskvårda din häs.


Vad ingår?


I NUTRITIONSPLANEN INGÅR:

- Funktionsanalys som ska besvaras av Hästägaren för att kartlägga hästens historia och nuvarande livsstil.

- Ett inledande samtal där vi stämmer av och ev . kompletterar resultatet av analysen. Vilka lager som behöver åtgärdas samt trolig underliggande orsak.

- Nutritionsplan. Recept med ett individuellt utformat program i tre faser innehållande näringsterapi, örtterapi och växtbaserade tillskott eller andra alternativ samt förslag på förändring i livsmiljö anpassat för din typ av häst. De produkter vi rekommenderar är noga utvalt för det behov det ska uppfylla och är både från vårt eget sortiment och från andra tillverkare. Vi prioriterar det bästa för just din häst och du är inte låst att köpa några produkter från oss. Vi håller kontakten för att stämma av hur hästen svarar.

- Ett utvärderingssamtal efter avslutat program.


Observera att inga produkter eller andra analyser ingår i programmet. Boka gärna en inledande konsultation om du har frågor om programmet. 


Vanliga frågor


Om jag inte hittar en tid som passar mig för samtalet, hur gör jag då?
Inga problem, hittar du ingen tid som passar i kalendern mejlar du oss.  Vi möter ditt behov även om det skulle innebära att ha inledande samtal på kvällstid eller under en helg. 


Vad kostar produkterna i programmen?

De produkter vi rekommenderar i programmen är noga utvalda för det behov det ska uppfylla och är både från vårt eget sortiment och från andra tillverkare. Vi prioriterar det bästa för just din häst och du är inte låst att köpa några produkter från oss. Vi letar också efter så rena och effektiva tillskott och sammansättningar som möjligt så priset kan upplevas högt men jämför man näring per krona så är ofta "dyrare" tillskott en mer ekonomisk och näringstät lösning för det behov det ska uppfylla. Tillskott som blandas ut med fyllnadsmedel och som innehåller låga näringsvärden gör ingen skillnad för din häst. Om du hittar ett billigare alternativ stäm av med oss så vi ser att det blir rätt för din häst.


Vad kan jag förvänta för resultat? 

Resultatet är beroende på din hästs utgångsläge. Vi sätter ett mål tillsammans och genom avstämningarna ser vi statusen å hästen. Vårt generella mål är att du ska uppleva en bättre magtarmhälsa, starkare immunförsvar och en mer harmonisk häst. Det är inte ovanligt att det kan bli en s.k förstförsämring när man sätter in olika kurer, det är kroppens sätt att svara på programmet. Återhämtningen kan också visa sig i olika faser, från det att hästen svarar omedelbart på ett positivt sätt till att det kan ta några månader innan man ser att det "vänt". Vi utgår från vad hästen som individ visar i våra rekommendationer. 


Hur lång tid är programmen?

Nutritionsplanen tar ca ett halvår att genomgå, ibland behöver hästen ha en längre återhämtningstid och vi erbjuder fortsatt konsultation och program. Ofta har hästägaren vid avslutat program en ganska god överblick och kunskap om sin häst och kan fortsätta stötta hästen på egen hand. 


Vad händer om jag inte får resultat? Har ni någon garanti?

Vi kan aldrig garantera att hästen återställs till 100%. Så vi lämnar inte några garantier eller pengarna tillbaka.  Varför vi inte kan garantera det är för att vi kan inte påverka hästens livssituation och många av de underliggande orsakerna till ohälsa hos häst är just bottnat i en onaturlig livsstil. Vi kan inte styra hur hästen lever utan enbart ge rekommendationer som gynnar individen och dess livsmiljö och det krävs en hästägare som är med på och förstår vikten av en god hästhållning (vilket de flesta gör). Men det vi vet genom hundratals konsultationer att efter livsstilsförändringar där nutrition och näringsterapi står för en stor del har alla hästar fått en betydligt bättre levnadssituation med stärkt immunförsvar, förbättrad mag-tarmhälsa och visar ett mer harmoniskt sinne och vitalare utstrålning.